bdfgffd

מוצרים

  • Petroking Anti-Wear Hydraulic Oil #46

    שמן הידראולי נגד פסיכולוג פטרוק מס '46

    ANTI-WEAR HYDRAULIC Oil הוא קו של חומרי סיכה איכותיים אנטי לבישיים המשולבים באמצעות שמנים מינרליים איכותיים ומובחרים בקפידה, בשילוב עם מערכת תוספים רב תכליתית וזמינים בטווח צמיגות רחב בין ISO כיתה 32 ל -150. תוכננו לעמוד בדרישות יצרניות המשאבות ההידראוליות הגדולות, ויישומיה כוללים מערכות הידראוליות המשמשות ביישומים תעשייתיים וימיים וכן במכונות ניידות.
  • Petroking Anti-Wear Hydraulic Oil #68

    שמן הידראולי נגד שוחק פטרוק מס '68

    ANTI-WEAR HYDRAULIC Oil הוא קו של חומרי סיכה איכותיים אנטי לבישיים המשולבים באמצעות שמנים מינרליים איכותיים ומובחרים בקפידה, בשילוב עם מערכת תוספים רב תכליתית וזמינים בטווח צמיגות רחב בין ISO כיתה 32 ל -150. תוכננו לעמוד בדרישות יצרניות המשאבות ההידראוליות הגדולות, ויישומיה כוללים מערכות הידראוליות המשמשות ביישומים תעשייתיים וימיים וכן במכונות ניידות.